Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của văn phòng và các tổ chức đoàn thể  
11/06/2022
Ngày 10/6/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành báo cáo số 1529/BC-VPUB về kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính 6 tháng cuối năm 2022.
10/06/2021
Ngày 03/6/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
07/06/2021
Ngày 25/5/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.
07/06/2021
Ngày 04/5/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1154/QĐ-VPUb kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19.
24/03/2021
Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
14/01/2021
Ngày 11/01/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-VPUB đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021.
08/01/2021
Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-VPUB về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
10/02/2020
Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 188/KH-VPUB về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
22/01/2020
Ngày 22 tháng 01 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-VPUB về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản năm 2020.
23/01/2019
Ngày 22 tháng 01 năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 132/KH-VPUB Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
24/10/2017
Chiều ngày 22 tháng 10 năm 2017, Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Quang Cẩm- Tỉnh ủy viên- Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Mai Thành Chung- Bí thư Đảng ủy- Chánh văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.