Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin

Thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của văn phòng và các tổ chức đoàn thể  
Chỉ thị về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Ngày 09 tháng 5 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin
Xem nội dung chi tiết Chỉ thị số 06/CT-UBND​ 06.ct.pdf