Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của văn phòng và các tổ chức đoàn thể  
Kế hoạch tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh
Ngày 22 tháng 01 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 141/KH-VPUB về tự kiểm tra, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản năm 2020.
Xem chi tiết Kế hoạch 141/KH-VPUB​ 2020.01.22. KH 141 tu kiem tra he thong van ban hoa 2020.pdf