Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của văn phòng và các tổ chức đoàn thể  
Kế hoạch đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021
Ngày 11/01/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-VPUB đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021.
Xem nội dung chi tiết Kế hoạch số 59/KH-VPUB 2021.01.11. Ke hoach 59 Danh gia noi bo he thong chat luong.pdf