Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

22/02/2019
Ngày 22 tháng 2 năm 2019, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 248/QĐ-VPUB về việc Quy chế cung cấp thông tin cho công dân cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.
26/12/2018
Ngày 25 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ban hành Quyết định số 2462/QĐ-UBND về việc đổi tên và sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hành chính công tỉnh Hà Nam thành trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam
30/03/2018
Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 353/TB-VPUB về việc phân công nhiệm vụ phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.
09/06/2015
Ngày 08 tháng 6 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ký Quyết định số 589/QĐ-UBND về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.
05/01/2015
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 1534/VPUB-CBTH ngày 31 tháng 12 năm 2014 về việc gửi và nhận Văn bản điện tử thông qua phần mềm “Hệ thống quản lý văn bản và điều hành”.
25/03/2014
Ngày 21 tháng 3 năm 2014, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2014. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.
10/04/2013
Sáng ngày 06 tháng 4 năm 2013, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2013. Dự Hội nghị có đồng chí Mai Tiến Dũng- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Hồng Nga- Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.
22/11/2012
Để chuẩn bị tổng kết và xét thi đua khen thưởng năm 2012 của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Văn phòng có văn bản hướng dẫn như sau:
21/11/2012
Ngày 15 tháng 11 năm 2012, Chánh văn phòng đã ký Quyết định số 1171/QĐ-VPUB V/v Thành lập Hội đồng sáng kiến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Theo quyết định Hội đồng sáng kiến gồm các ông, bà có tên sau:
12
Previous Page 1-15 Next Page