Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2015
Chiều ngày 03 tháng 4 năm 2015, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2015. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng, Ban Chấp hành Công đoàn, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Chấp hành Công đoàn trình bày báo cáo công tác Công đoàn năm 2014, nhiệm vụ năm 2015. Báo cáo khẳng định, năm 2014, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động (CBCCVCNLĐ) cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng; đoàn viên có trình độ lý luận chính trị và chuyên môn cao chiếm tỷ lệ lớn; có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuyên môn, thường xuyên được rèn luyện, thử thách, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ Công đoàn. Tập thể cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất, Đoàn viên công đoàn nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn phát động. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác và phục vụ các hoạt động của Công đoàn. Các Tổ Công đoàn được kiện toàn để nâng cao chất lượng hoạt động.

Về chỉ tiêu phấn đấu năm 2015, cụ thể như sau:

* Tập thể:

- Cơ quan Văn phòng được tặng Cờ Ủy ban nhân dân tỉnh, Cờ Chính phủ, Bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Công đoàn Văn phòng phấn đấu năm 2015 đạt: Danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc; Bằng khen của LĐLĐ tỉnh, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Chi đoàn nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn, TW đoàn.

* Cá nhân:

- 100% CBCCVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 30% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% CBCCVCLĐ đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, trong đó trên 30% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; 30% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; nhiều cá nhân được tặng Bằng khen UBND tỉnh.

- 100% đoàn viên tham gia các hoạt động thể thao. Đội Văn nghệ thể thao xung kích duy trì thường xuyên hoạt động văn nghệ, thể thao trong cơ quan.

- 100% gia đình đoàn viên được công nhận gia đình văn hóa.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các CBCCVCLĐ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo trong công việc; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn; thường xuyên tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, tham gia tích cực các hoạt động xã hội, hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong công chức, viên chức; quan tâm hơn nữa tới quyền và lợi ích của các đoàn viên. Về hoạt động chuyên môn, đồng chí yêu cầu các công chức, viên chức thường xuyên rà soát nhiệm vụ được giao, tăng cường phối hợp, chủ động, sáng tạo trong công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

    Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị của Đội Văn nghệ thể thao xung kích Văn phòng

Đồng chí Trần Văn Thắng- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh đọc Báo cáo thực hiện Quy chế dân chủ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Đồng chí Đỗ Văn Thiên- Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch Công đoàn đọc Báo cáo tổng kết phong trào thi đua 2014, mục tiêu nhiệm vụ 2015

Đồng chí Phạm Quốc Hưng- Trưởng phòng KTTH đọc Báo cáo kết quả thanh tra nhân dân

Đồng chí Bùi Quang Cẩm-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh kết luận Hội nghị

 

CB-TH