Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành hoạt động của văn phòng và các tổ chức đoàn thể  
Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 tại Văn phòng UBND tỉnh
Ngày 10 tháng 02 năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 188/KH-VPUB về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.
Xem chi tiết Kế hoạch 188/KH-VPUB​ 2020.02.10 KH 188 phong chong tham nhung VPUB 2020.pdf