Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại hội Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Đại hội Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022
Chiều ngày 22 tháng 10 năm 2017, Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tham dự Đại hội có đồng chí Bùi Quang Cẩm- Tỉnh ủy viên- Phó chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh, đồng chí Mai Thành Chung- Bí thư Đảng ủy- Chánh văn phòng UBND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh hiện có 60 đoàn viên Công đoàn được chia thành 9 tổ công đoàn, trong đó có 21 nữ; về chuyên môn: 01 đồng chí có trình độ tiến sĩ, 15 đồng chí có trình độ thạc sĩ, 36 đồng chí có trình độ cao đẳng, đại học,  08 đồng chí có trình độ trung cấp; về lý luận chính trị: 16 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận, 18 đồng chí có trình dộ trung cấp lý luận chính trị; 54/60 đồng chí là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Viên chức tỉnh và cấp ủy Đảng, Công đoàn cơ sở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát nhiệm vụ, động viên các đoàn viên công đoàn thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, lãnh đạo cơ quan đã cử 15 cán bộ, công chức đi học cao học, cao cấp và trung cấp lý luận chính trị; trên 20 đ/c học lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, và chuyên viên chính, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng thuộc đối tượng 2,3; đã đề nghị nâng lương trước thời hạn cho 30 đ/c; tuyển dụng 03 công chức và 03 viên chức; bổ nhiệm 08 chức danh trưởng, phó phòng, 04 chức danh lãnh đạo Văn phòng; 05 đ/c được luân chuyển và đang giữ các chức vụ lãnh đạo ở các Sở, ngành, địa phương. Mỗi năm tổ chức 1-2 chuyến cho CBCCVCLĐ đi thăm quan, nghỉ mát cả trong nước và nước ngoài đảm bảo thiết thực, an toàn và tiết kiệm.


Nhiệm kỳ 2017 - 2022, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: 100% đoàn viên công doàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 15% trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 100% đoàn viên công đoàn tham gia tích cực vào các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 100% nữ đoàn viên công đoàn cơ quan giữ vững danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà" cấp cơ sở; Công đoàn giữ vững danh hiệu Công doàn vững mạnh xuất sắc và được tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, bằng khen của Tổng Liên đoàn.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Nhung - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ qua. Về những nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cần cụ thể hóa Nghị quyết đại hội thành chương trình công tác định kỳ tháng, quý, năm một cách cụ thể và kết hợp nắm bắt kịp thời chương trình công tác của Công đoàn cấp trên, của cấp ủy Đảng, nhiệm vụ của cơ quan để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội đề ra; phát huy vai trò, nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân cơ sở; nắm vững chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật và chế độ của Nhà nước để làm tốt chức năng thi đua, tham gia quản lý và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVC; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu"; có khả năng tập hợp được đông đảo đoàn viên tạo sự đoàn kết gắn bó để thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên nắm bắt tâm tư tình cảm, lắng nghe ý kiến của từng đoàn viên để đề đạt với Đảng, chính quyền kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung.


Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2017-2020 đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 07 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên 03 đồng chí.

 

Một số hình ảnh tại Đại hội:​

CVP-phat-bieu-chi-dao.gif

Đ/c Mai Thành Chung- Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

bo-phieu-bau-cu.gif

dong-chi-Nhung-chuc-mung.gif

Đ/c Nguyễn Thị Kim Nhung- Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội
CVP-chuc-mung-BCHCD-moi.gif
ban-CHCD-moi-ra-mat.gif