Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam

Cơ quan Văn phòng Phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí  
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Văn phòng UBND tỉnh Hà Nam

        Họ và tên: Đỗ Hoàng Hải

        Chức vụ: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

        Số điện thoại: 0989136738

        E-mail: dohoanghai@hanam.gov.vn

       Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, số 90 đường Trần Phú, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam​


Tin liên quan