Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện  
Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Xem nội dung chi tiết Chỉ thị số 02/CT-UBND​ 2021.01.11. Chi thi 02 don tet Tan Suu.pdf