Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Tin tức sự kiện  
Văn phòng UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022
Chiều 7/1, Văn phòng UBND tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự.
anh-1.khung-canh.gif
Các đại biểu dự hội nghị

Đánh giá công tác xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh tại hội nghị nêu rõ: Trong năm, Đảng uỷ Văn phòng đã tập trung các giải pháp, chủ động đổi mới, nâng cao chất  lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng… tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức. Đảng uỷ Văn phòng đã ban hành 45 văn bản, trong đó có 5 chương trình hành động, 14 Kế hoạch, 1 Hướng dẫn, 25 công văn; Tiếp nhận và quản lý 36.422 văn bản đến, quản lý và phát hành trên 11.800 văn bản đi.

Văn phòng UBND tỉnh chủ động, tập trung tham mưu tổng hợp giúp việc cho UBND giải quyết nhiều vấn đề quan trọng, nhất là trong công tác phòng, chống dịch covid-19; thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới. Nổi bật là công tác tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, góp phần ổn định kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Với những thành tích đã đạt được, một tập thể thuộc Văn phòng UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 1 tập thể được UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 3 cá nhân được công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 2 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh…

Anh-Chuc-PCT.gif

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh và ghi nhận những kết quả đã đạt được trong điều kiện khó khăn, vất vả vì dịch bệnh covid-19. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung: Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, bố trí cán bộ phù hợp với chuyên môn; Tiên phong trong cải cách hành chính, triển khai công tác điều hành qua hệ thống mạng, xây dựng phòng họp không giấy; Nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, lưu ý khâu kiểm tra, đôn đốc tổ chức thực hiện nhiệm vụ; Quan tâm công tác kiểm soát thủ tục hành chính và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công; Làm tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm bồi dưỡng năng lực, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện tốt nội quy, quy chế, nguyên tắc, chế độ làm việc, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thúc đẩy phong trào thi đua, tạo động lực cho mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động hăng hái làm việc, cống hiến.

trao-co-phong-TH.gif

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND tỉnh 

Báo Hà Nam điện tử