Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021- 2026

Tin tức sự kiện  
Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021- 2026
Ngày 06 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2021- 2026.
Xem nội dung chi tiết Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND​ 31.QDQP quy che.PDF 2021.10.06. QD 31 Quy che UBND tinh.pdf