Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường quản lý người đến, về địa bàn tỉnh từ vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19

Tin tức sự kiện  
Tăng cường quản lý người đến, về địa bàn tỉnh từ vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 25 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1885/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý người đến, về địa bàn tỉnh từ vùng có dịch để phòng, chống dịch Covid-19.
Xem nội dung chi tiết Văn bản số 1885/UBND-KGVX ​ 2021.7.25. CV 1885 tang cuong quan ly vung dich.pdf