Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp II - Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025

Tin tức sự kiện  
Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp II - Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025
Chiều ngày 06 tháng 02 năm 2023, Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp II- Đảng bộ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2025. Tới dự Đại hội có đồng chí Trần Xuân Dưỡng -Tỉnh ủy viên, PCT UBND tỉnh, đồng chí Đỗ Hoàng Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Hương- Phó Bí thư Đảng ủy Khối

Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp II có 14 Đảng viên chính thức, trong đó có 02 đồng chí là Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (01 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; 01 đồng chí Tỉnh uỷ viên), 03 đồng chí là Lãnh đạo Văn phòng. Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, trách nhiệm, thảo luận, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025. Nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ qua, 100 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, 95% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng.

            Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Hoàng Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Chi bộ Nghiên cứu Tổng hợp II. Đồng thời, đồng chí đề nghị Chi bộ thường xuyên quan tâm và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

 Đại hội đã bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 03 đồng chí.

              Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:

CVP-phat-bieu-y-kien.gif

Đồng chí Đỗ Hoàng Hải- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy,

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Bo-phieu.gif

Các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ bỏ phiếu bầu Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2023-2025

Ban-chi-uy.gif

Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2023-2025 ra mắt​