Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Ngày 08 tháng 6 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ký Quyết định số 589/QĐ-UBND về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo Quyết định, bổ nhiệm ông Trần Văn Thắng, sinh năm 1960, chức vụ công tác hiện này: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam giữ chức vụ Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

CB-TH