Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2022

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2022
Ngày 20 tháng 7 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1993/KH-UBND về duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam năm 2022
Xem nội dung chi tiết Kế hoạch số 1993/KH-UBND 2022.7.20. Ke hoach 1993 duy tri He thong quan ly chat luong theo tieu chuan quoc gia.pdf