Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Hà Nam năm 2015

Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Hà Nam năm 2015
Ngày 02 tháng 11 năm 2015, Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phát động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Hà Nam năm 2015.

Căn cứ Công văn số 232/CV-MT ngày 30/9/2015 của Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh về việc vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” tỉnh Hà Nam năm 2015; phát huy tinh thần nhân ái lá lành đùm lá rách, Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh năm 2015 thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa; mỗi công đoàn viên ủng hộ ít nhất 01 ngày lương và chuyển kinh phí về phòng Quản trị-Tài vụ.

CB-TH