Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh phát động ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Nam năm 2015

Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh phát động ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Nam năm 2015
Ngày 25/6/2015, Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 10/CĐ-VP về việc Phát động ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Hà Nam năm 2015.

Theo đó, phát huy tinh thần sẻ chia, nhân ái, Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cán bộ, đoàn viên Công đoàn Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực ủng hộ quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thông qua các hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Cụ thể mỗi công đoàn viên ủng hộ ít nhất 50.000 đồng.

CB-TH