Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Ngoại vụ  
Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam
Ngày 12/6/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1106/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Ngoại vụ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.
Nhấn vào đây xem nội dung chi tiết: QĐ 1106 Danh mục Ngoai vu 12.6.20.doc