Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Cơ quan Văn phòng Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  
Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh


​1. Ông Đỗ Hoàng Hải

- Năm sinh: 1978

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; Kỹ sư Thủy lợi

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Điện thoại di động: 098.913.6738

- Email: dohoanghai@hanam.gov.vn

2. Đoàn Văn Thọ

DVTho.gif

- Năm sinh: 1976

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân kinh tế

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Điện thoại di động: 0915038612

- Email: doanvantho@hanam.gov.vn

3. Đào Tuấn Anh

Tuan-Anh.CT.gif

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư Cầu đường

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Điện thoại: 0912966012

- Email: daotuananh@hanam.gov.vn

4. Trương Quốc Việt

2021.11.11.-Viet--PVP.gif

- Năm sinh: 1980

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quản lý kinh tế, thạc sĩ Quản lý công

- Trình độ chính trị: Cao cấp

- Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

- Điện thoại: 0919766785

- Email: truongquocviet@hanam.gov.vn


 

 

  

Tin liên quan