Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng

Cơ quan Văn phòng Các phòng chuyên môn  
Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Văn phòng

1. Phòng Kinh tế

 Phạm Quốc Hưng - Chức vụ: Trưởng phòng

 Điện thoại: 0919961585

Email: phamquochung@hanam.gov.vn

2. Phòng Tổng hợp

Lê Văn Hùng- Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0916115511

Email: levanhung.ub@hanam.gov.vn

3. Phòng Nông nghiệp- Tài nguyên và Môi trường

1. Vũ Thị Hoàng Anh- Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0983008975

 Email: vuthihoanganh@hanam.gov.vn

4. Phòng Giao thông- Xây dựng

Trần Tuấn Anh- Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915608919

Email: trantuananh@hanam.gov.vn  

5. Phòng Khoa giáo-Văn xã

Trần Thị Thanh - Chức vụ:  Trưởng phòng

Điện thoại: 0915867669

Email: tranthithanh.ub@hanam.gov.vn

6. Phòng Nội chính

 Nguyễn Ngọc Thế- Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0913289872

Email: nguyenngocthe@hanam.gov.vn

7. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

Đỗ Thị Thái- Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0945743148

Email: dothithai@hanam.gov.vn

8. Phòng Ngoại vụ

 Vũ Minh Thắng- Chức vụ: Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng)

 Điện thoại: 0986441139

 Email: vuminhthang@hanam.gov.vn

9. Phòng Hành chính-Tổ chức

  Hoàng Ngọc Bích- Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0913386714

 Email: hoangngocbich@hanam.gov.vn

10. Phòng Quản trị - Tài vụ:

 Nguyễn Xuân Vĩnh - Chức vụ: Trưởng phòng

 Điện thoại: 0913582918

Email: nguyenxuanvinh@hanam.gov.vn

11. Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

Nguyễn Thiếu Sơn- Chức vụ: Phó Giám đốc

Điện thoại: 0912137000

Email: nguyenthieuson@hanam.gov.vn

12. Ban Tiếp công dân​
KGVX
Tin liên quan