Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương...

Tin tức sự kiện  
Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Ngày 24 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp Ủy ban thảo luận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực, trực tiếp đến nhiều mặt đời sống; các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, do đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và phát triển. Một số kết quả nổi bật:

1. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tăng 10,4% so với cùng kỳ, cao thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 7 toàn quốc.  

2. Thu ngân sách đạt kết quả tốt, ước đạt 7.230 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ và đạt 77% dự toán Trung ương giao, 75% dự toán địa phương.

3. Công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt, hiệu quả, dịch bệnh cơ bản được ngăn chặn, khống chế.

4. Văn hoá xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi, an sinh xã hội đảm bảo; đời sống nhân dân có bước được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người đạt 4,5 triệu đồng/tháng, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

5. Đảm bảo tốt các điều kiện và tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

6. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh còn những tồn tại, hạn chế, những vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo, đó là: Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng do thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, một số chỉ tiêu không đạt tiến độ đề ra. Thu hút đầu tư giảm so với cùng kỳ về số dự án và tổng vốn đầu tư; một số doanh nghiệp tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động thấp, số doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể tăng so với cùng kỳ. Giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn khó khăn, tiến độ giải ngân chậm. Thị trường bất động sản ở một số địa phương chưa thật sự ổn định, lành mạnh; công tác quản lý khai thác vận tải thủy nội địa, thu gom, xử lý rác thải thiếu chặt chẽ; một số lĩnh vực thu, nguồn thu chưa huy động đầy đủ, kịp thời. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa hiệu quả, thời gian giải quyết còn để kéo dài. Tiến độ, chất lượng tham mưu một số Chương trình, Đề án của một số đơn vị có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị khẩn trương, tập trung triển khai và tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp cụ thể để khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm:

1. Nhất trí với 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm được nêu trong báo cáo. Trong đó, tập trung cao độ thực hiện “mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; đẩy nhanh xây dựng và triển khai các Nghị quyết, Chương trình, Đề án, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội XIII của Đảng; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên các lĩnh vực để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã được HĐND tỉnh quyết nghị, tạo đà thuận lợi cho triển khai nhiệm vụ năm 2022.

2. Một số chỉ đạo cụ thể:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát các cơ chế, chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp, dự án chưa phù hợp với quy định; các vi phạm của từng doanh nghiệp, dự án, nhất là các nội dung được kiểm toán, thanh tra nêu; đề xuất biện pháp xử lý đối với từng trường hợp, đối tượng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/7/2021.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Triển khai các biện pháp kiểm soát khối lượng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, chống thất thoát ngân sách nhà nước (chỉ đạo, yêu cầu các doanh nghiệp vận chuyển, xử lý rác thải thực hiện đăng ký xe, gắn camera có hệ thống định vị, sử dụng cân kẹp chì truyền dữ liệu về cơ quan quản lý nhà nước..., thực hiện trước ngày 1/8/2021). Hướng dẫn các địa phương tăng cường các biện pháp thu phí xử lý rác thải theo khối lượng và chủng loại, giảm gánh nặng ngân sách, nhất là các đối tượng phát sinh rác sinh hoạt lớn như: doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nhà hàng, chợ...

- UBND các huyện, thành phố, thị xã mạnh mẽ, quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, coi đây là một trong những nhiệm vụ đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (trọng tâm là giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án: Khu công nghiệp Thái Hà, cụm công nghiệp Châu Giang, Khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng, sân golf Tượng Lĩnh, Cụm cảng Yên Lệnh, các dự án phát triển đô thị, thương mại dịch vụ...). Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích người bàn giao mặt bằng sớm, tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng.

- Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã đôn đốc, hướng dẫn chủ đầu tư triển khai các thủ tục, quy trình đẩy nhanh tiến độ quyết toán dự án hoàn thành, nhất là quyết toán các dự án đô thị.

- UBND huyện Kim Bảng, Thanh Liêm tăng cường rà soát, kiểm tra các điều kiện hoạt động của từng cầu cảng, máng rót dọc sông Đáy; yêu cầu các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng sản ký cam kết không tập kết hàng tại các cầu cảng trái phép, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.

- Cục thuế tỉnh hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn, chứng từ. Từ ngày 01/7/2021 thực hiện kiểm tra, xử lý nghiêm việc vận chuyển lưu thông hàng hóa trên đường không có hóa đơn, chứng từ, đặc biệt là hoạt động vận chuyển cát, đá; khuyến khích các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, doanh nghiệp trong Khu công nghiệp từ ngày 01/01/2022 sử dụng hóa đơn, chứng từ điện tử.

- Cục thuế tỉnh rà soát, phân loại doanh nghiệp trên cơ sở tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp (nhóm tích cực thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, nhóm chưa thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế), gửi UBND tỉnh trước ngày 15/7/2021 để Lãnh đạo tỉnh tổ chức Hội nghị gặp mặt khen thưởng, động viên hoặc chấn chỉnh kịp thời. Tập trung triển khai các giải pháp thu đúng, thu đủ đối với các hoạt động khai thác khoáng sản và có phát sinh thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Sở Xây dựng khẩn trương thực hiện xác định hệ số quy đổi từ đá nguyên khai sang các sản phẩm đá khác sau chế biến.​