Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện  
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam
Ngày 16 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam.
      Xem nội dung chi tiết Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND​ 2019.10.16. QD 40 QPPL gui nhan van ban dien tu.pdf 2019.10.16. Quy che 40.1QPPL kem QD 40.PDF