Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản của tỉnh  
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam
Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hà Nam.
 Xem nội dung chi tiết Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND 2019.10.16. QD 40 QPPL gui nhan van ban dien tu.pdf2019.10.16. Quy che 40.1QPPL kem QD 40.PDF
Tin liên quan